Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ο καθηγητής κος Κορνάρος έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (1989) και το διδακτορικό του δίπλωμα (1995) στην Βιοχημική Μηχανική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κ. Ελένη Κούτρα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κ. Abbaszadeh είναι υποψήφια διδάκτορας και ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ