Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ο καθηγητής κος Κορνάρος έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (1989) και το διδακτορικό του δίπλωμα (1995) στην Βιοχημική Μηχανική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Mathieu Brulé σπούδασε Περιβαλλοντική Μηχανική στη Γαλλία πριν ολοκληρώσει τις διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Hohenheim της Γερμανίας το 2014, με αντικείμενο την “Επίδραση πρόσθετων ενζύμων στην αναερόβια χώνευση ενεργειακών καλλιεργειών”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του εργαστηρίου ΕΒΙΜΗΤΕΠ στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, Πτυχιούχος στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος και Διδάκτωρ στην Παραγωγή Βιοκαυσίμων με τη Χρήση Μικροοργανισμών (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κ. Τσαφρακίδου Παναγιώτα είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (2009) με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (2013) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κ. Abbaszadeh είναι υποψήφια διδάκτορας και ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κ. Ελένη Κούτρα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κ. Χριστιάνα Γενεθλίου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος με ειδίκευση στην Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τεχνικός Υπεύθυνος του ΕΒΙΜΗΤΕΠ, κάτοχος πτυχίου Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΤΕΙ Καλαμάτας, 2005) με Μ.Δ.Ε στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010) και εργάζεται ως τεχνικό προσωπικό στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων του ΕΒΙΜΗΤΕΠ, κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (Πανεπιστήμιο του Εσσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2006) και μεταπτυχιακού τίτλου στα Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2007).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ