Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Βασίλης Ανδριόπουλος

Θέση στο εργαστήριο: Υποψήφιος διδάκτορας

Είναι πτυχιούχος βιοτεχνολόγος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην βιοτεχνολογία από το πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλανδίας. Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Ολλανδία απέκτησε ενδιαφέρον και εμπειρία πάνω στον τομέα της βιοτεχνολογίας μικροφυκών. Στην παρούσα φάση διεκπεραιώνει την διδακτορική του διατριβή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος AlgaPHESH, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη διεργασιών για παραγωγή υψηλής αξίας αντιοξειδωτικών και ιχθυοτροφών από μικροφύκη.

Ερευνητική Δραστηριότητα: • Βιοτεχνολογία μικροφυκών • Ανάπτυξη βιοδιεργασιών • Βιοδραστικά μόρια • Ιχθυοκαλλιέργειες