Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νέα

Ακολουθήστε μας προκειμένου να αποκτήσετε μια πιο σαφή άποψη για τις δραστηριότητές μας

  • Βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων και οργανικών υπολειμμάτων για παραγωγή βιοκαυσίμων
  • Παραγωγή βιο-υδρογόνου από μικροφύκη
  • Επεξεργασία και αξιοποίηση ρευμάτων υγρών αποβλήτων με χρήση μικροφυκών
  • Αναερόβια συν-επεξεργασία βρεφικών πανών με τρόφιμα ακατάλληλα προς βρώση

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το πρόγραμμα BIOSOL (ERANET-MED).
15 Δεκέμβρη 2016, Λειψία (Γερμανία)

Συνεργάτες από Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Τυνησία, Ιορδανία, Αλγερία, Ισπανία συναντήθηκαν στο kick-off meeting για την έναρξη του προγράμματος συνεργασίας.

40 συνεργάτες, 4 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία)

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση όλων των εταίρων για την πρόοδο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Waste4Think στους πρώτους 6 μήνες από την έναρξή του.
30 Νοέμβρη - 1 Δεκέμβρη 2016, Cascais (Πορτογαλία)

Περισσότερα...

Συμμετοχή της Υποψ. Διδάκτορος Έλενας Κούτρα στο πρώτο training School “Microalgae based processes: upstream and downstream’’.
Λισαβόνα (Πορτογαλία), 9 – 11 Νοεμβρίου 2016 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 19 Υποψ. Διδάκτορες από 15 Χώρες της Ευρώπης.

Ακολουθείστε το σύνδεσμο και μείνετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις!: http://eualgae.eu