Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Σάββας Μαστροπέτρος

Θέση στο εργαστήριο: Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ερευνητική Δραστηριότητα: • μετεπεξεργασία των αναερόβια επεξεργασμένων αποβλήτων μέσω καλλιέργειας μικροφυκών υπό διαφορετικές συνθήκες • παραγωγή βιοπλαστικών από μικροφύκη και κυανοβακτήρια, σε συνδυασμό με την επεξεργασία αναερόβιων απορροών • ανάλυση της σύστασης της βιομάζας σε ποικιλία μικροφυκών