Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Ερευνητικά Αντικείμενα

Τα ερευνητικά αντικείμενα του ΕΒΙΜΗΤΕΠ είναι:

  • Αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφίμων για παραγωγή βιοαιθανόλης.
  • Αξιοποίηση ειδών προσωπικής υγιεινής (βρεφικές πάνες, πάνες ακράτειας) για παραγωγή βιοαερίου.
  • Αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων μέσω ανάπτυξης μικροφυκών.
  • Μείωση φαινολικών ουσιών σε απόβλητα ελαιοτριβείου.
  • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών σε περιβαλλοντικά δείγματα.
  • Παραγωγή υδρογόνου από μικροφύκη.
  • Παραγωγή υδρογόνου από απορρίμματα χαρτιού.
  • Παραγωγή βιο-επιφανειοδραστικών ουσιών από ρεύματα αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων.
  • Βιολογική αφαίρεση αζώτου από ρεύματα υγρών αποβλήτων (μέσω παράκαμψης της παραγωγής νιτρικών).
  • Έλεγχος της αντιμικροβιακής δράσης νέων υλικών-φωτοκαταλυτών.