Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσίες

Το εργαστήριό μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο και έχει αναπτύξει την απαραίτητη μεθοδολογία και τις τεχνικές που απαιτούνται για :

 • φυσικοχημικό και μικροβιολογικό χαρακτηρισμό (προεπεξεργασία και ανάλυση) δειγμάτων :
  • υγρών και στερεών αποβλήτων,
  • νερού πόσιμου, θαλασσινού, κολυμβητικών δεξαμενών κ.α
 • την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοτεχνολογικών και περιβαλλοντικών διεργασιών και αντιδραστήρων.
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε :
  • φυσικά οικοσυστήματα (κόλποι, παράκτιες περιοχές, ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά)
  • επιφανειακά και υπόγεια νερά,
  • βιομηχανικές δραστηριότητες (βιομηχανίες τροφίμων, επεξεργασίας δερμάτων, παραγωγής χρωμάτων κλπ)
  • διεργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.)
 • Προσδιορισμός δράσεων
  • πρόληψης και
  • αποκατάστασης
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών αντιρρύπανσης