Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Funding organization :Πράσινο Ταμείο /Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018»/ ΜΕΤΡΟ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»/ 4369/ 17.9.2018
Amount of grant : € 50.000,00 (€ 25.000,00 as partner)

Ref. num.: Support of Research & Innovation Infrastracture  – MIS 5002495
Project duration : 2014-2020
Funding organization : Partnership Agreement (PA) 2014-2020  “Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation”/Development of Mechanisms to Support Entrepreneurship – MIS 5002495 / WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions
Amount of grant : € 3.899.712,50 (€ 57.506,00 as partner)