Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διενεργούμε έρευνα

στο αντικείμενο της ανάπτυξης, σχεδιασμού, μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης βιοχημικών διεργασιών με εφαρμογή στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Περισσότερα...

Η βασική & εφαρμοσμένη έρευνα

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που περιλαμβάνουν από βασική έρευνα των κύριων μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στις μελετώμενες βιοχημικές διεργασίες έως το σχεδιασμό και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία

όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life-Cycle Analysis, LCA) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την ανάπτυξη νέων βιο-προϊόντων ή διεργασιών και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.).

Περισσότερα...
Είμαστε ένα εργαστήριο που διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα από το 1990

Είμαστε ένα εργαστήριο που διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα από το 1990

Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΒΙΜΗΤΕΠ) ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και παροχή εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ανάπτυξης, σχεδιασμού, μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης βιοχημικών διεργασιών με εφαρμογή στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Περισσότερα...

Σημαντικά Έργα του ΕΒΙΜΗΤΕΠ

Το εργαστήριο διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα από το 1990 και έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων.
Μερικά από αυτά είναι:

Συχνές Ερωτήσεις

Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΒΙΜΗΤΕΠ)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Πάτρα

Αξιοποίηση Αποβλήτων

Κάντε κλικ παρακάτω για να παρακολουθήσετε έναν γρήγορο tutorial στην αξιοποίηση αποβλήτων

View More...

Αν ενδιαφέρεστε για την έρευνά μας,

μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να γίνετε ενεργό μέλος του εργαστηρίου μας!

Επικοινωνία