Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του εργαστηρίου ΕΒΙΜΗΤΕΠ στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, Πτυχιούχος στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος και Διδάκτωρ στην Παραγωγή Βιοκαυσίμων με τη Χρήση Μικροοργανισμών (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα).

Η Χριστίνα Οικονόμου έχει σημαντική εμπειρία τόσο στην βιοτεχνολογική παραγωγή λιπιδίων με τη χρήση ελαιογόνων μικροοργανισμών όσο και στη βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε βιοαντιδραστήρες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται επίσης στην αξιοποίηση του εξαντλημένου υποστρώματος μανιταριών για ανάκτηση ενζύμων και νέα παραγωγή μανιταριών. Επιπλέον, έχει γνώσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη κινητικών μοντέλων για την περιγραφή της αύξησης ελαιογόνων μικροοργανισμών με στόχο τη συσσώρευση λιπιδίων στη μικροβιακή μάζα. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ως ερευνήτρια και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια.